Press "Enter" to skip to content

ZANECH STOPU PO SVÉ MUN KONFERENCI NEBO PO SVÉM MUN KLUBU

Existuje mnoho kreativních způsobů jak upoutat větší pozornost na SDGs pomocí tvého Modelového programu Spojených Národů. Čas věnovaný týmovému brainstormingu nepochybně přinese množství nápadů. Pokud vyvinete něco, co funguje skvěle, neváhejte a kontaktujte nás a my přidáme váš nápad do tohoto listu, nebo dejte nám svůj profil na náš blog MUN Impact.

1. Založte téma vaší MUN konference na jednom z SDGs. Vyhledejte odpovídající charitu, která se vztahuje k tématu, a darujte peníze vydělané pomocí akce na vámi zvolenou charitu. Vyzdvihněte jejich práci a aspekty jejich práce, které podporují studenty debatované téma.

2. Založte a veďte nový MUN klub ve škole, která nemá přístup k modelovým konferencím. Pomocí sponzorských darů nebo výjimečných bezplatných registrací, najděte způsob jakým zajistit vstup zdarma na vaši konferenci.

3. Založte MUN konferenci, v níž každá komise bude obsahovat téma SDG. Místo již existujících reálných komisí, jako například: GA, ECOSOC, pojmenujete své komise: SDG 16, SDG 4 a SDG 13.

4. Uspořádejte filmovou noc, v průběhu které pustíte film jakýmkoli způsobem spojený s SDG. Pozvěte k sobě speakera, který bude mluvit o tom, jak řeší otázku SDG ve spojitosti s vámi puštěným filmem.

5. Založte nebo najděte hashtag kampaň na sociálních sítích, ke kterému se budete moci připojit. Pozvěte svůj tým, aby se angažoval ve vyzdvihování kampaně.

6. Sepište petici zabývající se problémem týkajícím se SDG (obvykle kombinováno s bodem jedna). Nechte ji podepsat účastníky konference. Pokud nestátní organizace nebo advokátní skupina podporují petici, zajistěte, aby byl reprezentant otevřený k projednání petice s účastníky v průběhu konference.

7. Založte rodičovskou informační SDG kampaň. Účastníci založí jednoduchou informační SDG kampaň pomocí tisku, jiných vizuálních pomůcek a dalších zdrojů, díky kterým to budou moc sdílet se svými rodiči ale i celou komunitou.

8. Adoptujte SDG! Zajistěte, aby vaše škola si každý rok, nebo měsíc „adoptovala“ SDG a také založila měsíční celoškolní shromáždění, v průběhu kterých se budou studenti více dozvídat o SDGs. Pozvěte speciálního speakra, nebo nestátní organizaci, aby pomohli vzdělávat komunitu vaši školy. Užívejte posterů, videí nebo zpráv v průběhu shromáždění. http://worldslargestlesson.globalgoals.org/ poskytuje skvělé zdroje pro tento typ akcí.

9. Přeložte SDGs do místních jazyků, ve kterých nejsou dostupné informace přes stránky UN. Shrňte informace o SDGs ve 2-3 minutovém videu a vyviňte plán, pomocí kterého budete šířit video s lokálními medii a sociálními platformy.

10. Pomoc svému knihovníkovi založit měsíc s SDG. Najděte fiction a non-fiction knihy, které se zabývají jedním z SDG. Najděte vhodnou knihu, kterou přečtete mladším ročníkům a vysvětlíte, co SDG obnáší a jak se ke knize vztahuje.

11. Založte klub čtenářů společně se základní školou/nižším gymnáziem a sdílejte http://www.comicsunitingnations.org/ mezi sebou. Uspořádejte den kariéry pro mladší studenty a zajistěte jejich setkání se superhrdiny dnešní doby, kdo pracují na podpoře SDGs.

12. Tancujte pro SDGs! Uspořádejte taneční maraton. Zvolte 2-3 SDGs a příslušné místní agentury, kterým darujete veškerý výdělek. Pozvěte reprezentanty těchto organizací, aby se maratonu zúčastnili. Propagujte tuto akci ve vaší škole.

13. Vyrobte informační tabuli, která se zabývá klíčovými cíli SDGs a sdílej ji se svojí komunitou (v nákupních centrech, společenských večírcích, atd.)

14. Založte projekt s názvem „Změna“. Najděte spojitosti vašeho tématu s ideály vládních orgánů či institucí, které by vám mohly pomoc založit tento projekt, do kterého by se mohlo zapojit mnoho zájemců.

15. Uspořádejte akci s názvem „Vůdcovství Kulatého Stolu“, v průběhu které se setkáte se studenty vedoucími jiné kluby ve vaší škole. Vzdělávejte je o SDGs, hledejte aktuální adjustace SDGs a zajistěte jako svoji přednostní povinnost promoci SDGs pomocí non- MUN klubů a nových společných projektů.

16. Založte MUN Impact Zónu na vaší konferenci: poskytněte klubům a studentským iniciativám prostor, kde budou moci sdílet jejich práci v rámci podpory SDGs.

17. Vytvořte trustový fond, nevládní organizaci, nebo se staňte jejím členem či dobrovolníkem v organizaci, která používá sví fondy na zpřístupnění vzdělání pro studenty v zemích s nízkými příjmy, nebo pro studenty, kteří patří do společností s podfinancovaným vzdělávacím systémem.

18. Zahajte trvající konferenční charitu, nebo projekt, ke kterému budou moci účastníci konference přispět a do kterého se budou moci dlouhodobě zapojit.